Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

o kierunku
o wydziale

Wydział Architektury kształci studentów na kierunkach architektura oraz architektura wnętrz. Obecnie jest jednym z 4 Wydziałów Architektury na uczelni politechnicznej w Polsce, który posiada kategorię A przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną jednostek naukowych przeprowadzoną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Architektury dla kierunku Architektura w lutym 2018 r.

 

 

 

 

najwyższą ocenę -  wyróżniającą.

 

//

 

 

 

 

Program kształcenia na obu kierunkach oparty jest na innowacyjnych metodach dydaktycznych (m.in. e-learning), a treści kształcenia na nowoczesnych osiągnięciach w dyscyplinach: architektura i urbanistyka, sztuki projektowe oraz sztuki piękne. Większość prowadzonych na Wydziale zajęć ma charakter praktyczny (ćwiczenia, laboratoria, projekty). Program studiów zapewnia...

Studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata sztuki. Program studiów przygotowuje zarówno do samodzielnej pracy architekta wnętrz i designera, jak również do pracy w dużych zespołach projektowych.

 

 

 

Kierunek jest prowadzony przy współpracy z wykładowcami Politechniki w Mediolanie.

 

 

Władze Wydziału:

 

//

 

Dziekan Wydziału Architektury

dr hab. inż. arch. Ewa PRUSZEWICZ-SIPIŃSKA, prof. nadzw. PP

 

 

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. arch. Maciej JANOWSKI

 

 

Prodziekan ds. studenckich

dr inż. arch. Barbara ŚWIT-JANKOWSKA

 

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr inż. arch. Agata GAWLAK

Uczelnia zintegrowana

na przyszłość

czytaj dalej:

2 stycznia 2018 r. na Politechnice Poznańskiej rozpoczęła się realizacja projektu pt. ”Uczelnia zintegrowana na przyszłość” (POWR.03.05.00-00-Z041/17). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  Instytucją Pośredniczącą w tym działaniu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kierunek dofinansowany z projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość

POWR.03.05.00-00-Z041/17

//

 

 

Kierownik AWWA

prof. dr hab. inż. arch. Agata BONENBERG

Profesor na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej i Profesor w Dipartimento di Architettura e Studi Urbani na Politechnice Mediolańskiej.

 

Doświadczenie praktyczne zdobywała u światowej sławy architekta Renzo Piano, a obecnie zajmuje się projektowaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu designu - autorka europejskich patentów i wzorów użytkowych.

//

 

 

Opiekun pierwszego roku AWWA

dr inż. arch. Agata GAWLAK

 

kontakt: agata.gawlak@put.poznan.pl

Przestrzeń idealna musi zawierać elementy magii, spokoju, czaru i tajemnicy.

"

Luis Barragán

elektroniczna rejestracja na studia zakończona

Uwaga Studenci !!!

 

Zajęcia na kierunku Architektura Wnętrz rozpoczynają się 4 marca 2019 r.

Zapraszamy!

*uwaga: poniżej podano wybrane terminy, więcej informacji w linku

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego

ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów

publikacja list przyjętych na studia

Pobierz szczegółowy terminarz

program studiów

Program studiów

Sylabusy

Plan zajęć

kontakt

Architektura Wnętrz

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

ul. Nieszawska 13 A

61-021 Poznań

e-mail:

mailer_awwa@poczta.put.poznan.pl

tel. +48 61 665-32-55

AWWA

home

kierunek

rekrutacja

terminy

program

kontakt

Administrator strony, projekt graficzny: E.Angoneze-Grela

Serwis znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej

Kontakt: ewa.grela@put.poznan.pl

Copyright © Politechnika Poznańska 2019